Príprava selectu nad objednávkami v module Žiadanky

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190651
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
RASAX alfa spol. s r.o.
Výstavby 3/A
04011 Košice
IČO:
35690003
Celková hodnota:
150.00 EUR bez DPH