Seminár - zákazky s nízkou hodnotou

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190612
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
EKONA SK s.r.o.
Madridská 2
04013 Košice
IČO:
46745564
Celková hodnota:
148.00 EUR bez DPH