Tabelačný papier

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190632
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
KRPA Slovakia, spol.s.r.o.
Hrabové 299
01401 Bytča
IČO:
30229138
Celková hodnota:
29.20 EUR bez DPH