Tlač bez lamina, inštalácia a deinštalácia

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190624
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Casit, s.r.o.
Za kalváriou 55
08001 Prešov
IČO:
46731954
Celková hodnota:
2900.00 EUR bez DPH