Výkaz o činnosti PK + grafická príprava

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190627
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Hi-Reklama, s.r.o.
Komenského 11/A
04001 Košice 1
IČO:
36199451
Celková hodnota:
82.00 EUR bez DPH