Dodatok č. 12 - zníženie hodnoty hnuteľného majetku - vyradenie - 1 ks el. teplovzdušný agregát

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
12
Dátum podpisu:
23.8.2019
Dátum účinnosti:
12.9.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO:
691135
Celková hodnota:
0.00 EUR s DPH