trovy exekúcie

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
FA20100
Dátum doručenia faktúry:
2.9.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor
Stráž 223
96001 Zvolen
IČO:
42009766
Celková hodnota:
39.83 EUR s DPH