Dodatok č. 2 - odklad splátok úveru

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
2
Dátum podpisu:
1.7.2020
Dátum účinnosti:
3.7.2020
Dátum platnosti od:
1.7.2020
Dátum platnosti do:
30.8.2023

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Šancova 1/A
81333 Bratislava
IČO:
681709
Celková hodnota:
0.00 EUR s DPH