Rezný a brúsny materiál.

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20201730
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.7.2020

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
PETER HORVATH ML. - KAR-KO
Južná trieda 82
04001 Košice
IČO:
32533993
Celková hodnota:
104.50 EUR bez DPH