Zverejnené dokumenty

Zobrazených 1 - 25 z celkových 67996 dokumentov
Typ Title Partner Sort descending Cena Dátum
Vajcia 28.1.2013
Objednávka Kontrola prierezu krycej dosky brzdy !!NEPOUŽIVAŤ!Technická univerzita v Košiciach 500.00 EUR 29.3.2019
Zmluva Odpredaj trolejbusov - 7 ks "MISAVI"SPÓLKA Z OGRANICZONA 43000.00 EUR 3.4.2017
Objednávka Materiál na vyzdobenie Mikulášskej električky 1111, s.r.o. 2224.33 EUR 27.12.2017
Faktúra reklamný materiál na výzdobu električky 1111, s.r.o. 2756.00 EUR 4.1.2018
Objednávka oprava hydraulickej plošiny 3 plast. s.r.o. 780.00 EUR 24.4.2013
Faktúra Oprava hydraulickej plošiny. 3 plast. s.r.o. 935.95 EUR 30.5.2013
Zmluva Nákup úžitkového mot. vozidla 3H MOBIL s.r.o. 11099.00 EUR 30.12.2016
Faktúra vozidlo BERLINGO VTI 3H MOBIL s.r.o. 13318.80 EUR 31.1.2017
Objednávka Servisná prehliadka po uplynutí 12 mesiacov. 3H MOBIL s.r.o. 200.00 EUR 11.1.2018
Faktúra servisná prehliadka 3H MOBIL s.r.o. 167.89 EUR 24.1.2018
Objednávka Pravidelná servisná prehliadka. 3H MOBIL s.r.o. 230.00 EUR 30.1.2019
Faktúra servisná prehliadka vozidla 3H MOBIL s.r.o. 233.80 EUR 18.2.2019
Faktúra FA110015 3PLAST s.r.o. 540.00 EUR 7.3.2011
Objednávka údržba a servis zdvihákov 3PLAST s.r.o. 900.00 EUR 23.10.2014
Objednávka revízia zdvihákov + revízia manipulátor 3PLAST s.r.o. 660.00 EUR 23.10.2014
Faktúra revízia 8 ks zdvihákov 3PLAST s.r.o. 792.00 EUR 18.12.2014
Faktúra oprava zdvihákov 3PLAST s.r.o. 1080.00 EUR 18.12.2014
Zmluva Poskytnutie zľavy na tovar alebo služby v rámci projektu Mestská karta Košice 5D kino, s.r.o. 0.00 EUR 14.4.2014
Objednávka Pamäťové karty do autokamery ??? Dodávateľ PT, EKS 137.50 EUR 3.10.2017
Objednávka Bronzová tyč ??? predbežný dodávateľ PT, EKS 651.50 EUR 18.9.2018
Objednávka Materiál pre verejné osvetlenie - stožiare a výložníky. ??? predbežný dodávateľ PT, EKS 20093.03 EUR 7.2.2020
Objednávka Pravidelnú odbornú prehliadku komínov A - Z ISZA s.r.o. 800.00 EUR 15.3.2019
Faktúra odborná prehliadka komínov A - Z ISZA s.r.o. 540.00 EUR 29.4.2019
Faktúra prehliadka komínov A - Z ISZA s.r.o. 420.00 EUR 13.11.2019