Aktuálne informácie: Doplnkový predaj

Obsah

Oznámenie o doplnkovom predaji


Doplnkový predaj cestovných lístkov vodičom, ako osobitná forma stanovená tarifou, sa uskutočňuje za týchto podmienok:

  • predaj lístkov sa vykonáva len počas pobytu vozidla na zastávke (nie počas rozbehu a jazdy vozidla)
  • Vodiči budú predávať cestovné lístky v cene 10,- Sk a 15,- Sk až do vydania cestovných lístkov v hodnote 30,- Sk
  • cestujúci musí mať pripravené odpočítané peniaze v hodnote lístka
  • vo vozidle sa nezačala prepravná kontrola
  • vodič predá cestujúcemu len lístok na jednu cestu – doplnkový predaj nie je predpredajom


Pri nesplnení uvedených podmienok má vodič právo odmietnuť predaj lístka.
Vodiči budú predávať cestovné lístky v cene 10,- Sk a 15,- Sk.

Cestovný lístok zakúpený u vodiča musí mať nápis "doplnkový predaj". Podľa platnej tarify cestujúci musí mať zakúpený lístok v hodnote 30,- Sk pre občanov s platnosťou na 30 min. a pri preukázaní nároku na zľavu s platnosťou na 60 min.. Tento lístok  môže byť v skladbe : 2 x 15,- Sk alebo 3 x 10,- Sk. Všetky takéto cestovné lístky musia byť označené v označovači.
CESTOVNÝ LÍSTOK PREDÁVANÝ U VODIČA
30 min. - základný (aj nočný) a 60 min. zľavnený pre T1, TZR, T2 - 30