Predaj 15 kusov električiek typu T3 CS-SU

Obsah

Oznámenie

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6, 043 29 Košice ponúka z dôvodu nadbytočnosti na predaj 15 kusov električiek typu T3 CS-SU.
Električky sú kompletné a po vykonaní základnej údržby prevádzkyschopné.
V prípade záujmu Vám ďalšie informácie poskytnú:

  • Ing. Ondrej Turis, vedúci odd. technického plánovania a revízií (+421 905 640 060)
  • p. Rudolf Barbušin, vedúci strediska údržby koľajových vozidiel (+421 905 614 827)

DPMK, a.s.