Samoobslužné otváranie dverí

Obsah

Oznámenie pre cestujúcich

Na základe pozitívnych skúseností s pilotnou prevádzkou samoobslužného otvárania dverí na električkách a trolejbusoch spúšťa Dopravný podnik mesta Košice, a.s. tento prvok postupne  aj v autobusoch.
Otvorenie dverí si na vozidlách označených navigačnými nálepkami cestujúci volia priamo pomocou tlačidiel zvonku na karosérii a zvnútra na držadle pri dverách. Samoobslužné otváranie dverí bude inštalované postupne aj v starších električkách a trolejbusoch.

DPMK, a.s.