Výberové konanie - vedúci odboru údržba Úsek dopravy a techniky

Obsah

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. vypisuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pozície vedúci odboru údržba Úsek dopravy a techniky, Odbor údržba
Kvalifikačné požiadavky: 

 • VŠ vzdelanie II. stupňa technického alebo manažérskeho zamerania
 • Prax min. 5 rokov v oblasti riadenia údržby
 • Počítačové znalosti aktívny používateľ
 • Vodičské oprávnenie B

Doporučené znalosti:

 • Anglický alebo nemecký jazyk - aktívne

Doplňujúce kritériá:

 • manažérske a riadiace schopnosti
 • zodpovedný prístup k práci a veľká miera samostatnosti
 • rozhodnosť a schopnosť viesť a monitorovať ľudí
 • spoľahlivosť, profesionalita, flexibilita, kreativita
 • silná, asertívna, cieľovo orientovaná osobnosť
 • dobré komunikačné schopnosti

Uchádzač má možnosť sa prezentovať  písomne: " Návrh rozvoja údržby v DPMK, a.s. z pohľadu uchádzača". Informácie o firme resp. poskytnutie písomných podkladov môžete získať u riaditeľa dopravy a techniky do  28. februára 2008, Bardejovská 6, Košice.


Platové zaradenie:

 • dohodnutá individuálna mzda

Prihlášky na výberové konanie spolu so životopisom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní, dokladom o bezúhonnosti a prezentáciou prosíme zaslať písomne, alebo doručiť osobne v zalepenej obálke najneskôr do 07.03.2008.
Uchádzači budú pozvaní na výberové konanie písomne alebo telefonicky.
Adresa: 
DPMK, a.s
"Výberové konanie"
Bardejovská 6
043 29 Košice


Informácie:
Tel. č.: riaditeľ dopravy a techniky 055/6407 302 alebo
ved. oddelenia ľudské zdroje: 055/6407120,  E-mail: brinzikova@dpmk.sk