Aktivácia zliav pre žiakov a študentov

Obsah

KOŠICE. Žiaci a študenti cestujúci MHD majú nárok na zľavnenú prepravu. Uplatniť si ho môžu v Zákazníckom centre na Bardejovskej č. 6 a v Predpredaji na Rooseveltovej č. 3, v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 hod.. Platnosť všetkých kariet, ktoré boli vydané DPMK do 31.12.2012 sa skončí k 1.7.2014 a po tomto termíne  budú zablokované. DPMK zdôrazňuje, že za aktiváciu BČK je zodpovedný majiteľ karty, teda študent. Každá karta, ktorá nebola včas aktivovaná pre dopravné účely je neplatná, vykazuje podtyp karty základnej bez nároku na zľavnenú prepravu. Akékoľvek reklamácie z tohto titulu budú preto považované za neoprávnené.

U žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky, pokiaľ žiak už vlastní novú BČK - Mestskú kartu Košice, nie je potrebné obnovovať nárok na zľavu, pretože platí počas platnosti karty, resp. do dosiahnutia veku 16 rokov.Ak žiak základnej školy nastupuje na strednú školu a nemá v úmysle si zakúpiť Mestskú kartu Košice, môže si na dočasnú dobu do 12.9.2014 vybaviť tzv. kmeňový list, pre možnosť cestovania počas prázdnin na zľavnené cestovné lístky.

Študenti stredných škôl majú povinnosť aktivovať si študentskú zľavu na školské prázdniny a školský rok 2014/2015 už počas mesiaca jún 2014. Obdobie platnosti zľavy na karte je nastavené do konca júna (30.6.2014). Aktivácia je možná už len na nových kartách.  

Študenti stredných a vysokých škôl môžu na cestovanie MHD v Košiciach využiť okrem bezkontaktnej čipovej karty – Mestskej karty, vydanej dopravcom, aj študentské karty (ISIC) označené logom EMCARD na dobíjanie predplatného CL, elektronickej peňaženky alebo ako preukaz na používanie zľavnených papierových CL. Platnosť zľavy na karte vyznačuje škola. Kartu je nutné aktivovať na univerzitnom terminále, inak je neplatná. 

 

Aktivácia zľavy BČK vydaných DPMK, platí len pre držiteľov novej BČK – Mestskej karty Košice:

-         Pre aktiváciu je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy a doklad totožnosti (OP, pas). Ak študent potvrdenie nevie predložiť preto, že mu ho škola ešte neposkytla, bude mu zľava nastavená do 12.9.2014.

-         S potvrdením o škole bude zľava nastavená na obdobie prázdnin a školský rok 2014/2015 do termínu 12.9.2015, u študentov záverečných ročníkov do 30.6.2015.

 

Aktivácia ISIC kariet:

-         Kartu je potrebné aktivovať priložením na školský terminál alebo terminál umiestnený na predajnom mieste Predpredaj na Rooseveltovej č. 3. Po aktivácii karty je možné zakúpiť cestovný lístok na ďalšie obdobie.

 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke dopravného podniku  www.dpmk.sk, v sekcii Prepravné podmienky.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785