Doprava v Starom Meste od januára presmerovaná

Obsah

KOŠICE. Dopravný podnik upozorňuje cestujúcich, že od 2. januára 2015 dochádza k zmene v MHD. Dôvodom zmien je rekonštrukcia tratí na Kuzmányho a Hviezdoslavovej ulici.

Mapa obchádzkovych trás - príloha dole!

Linky 2 a 7 naďalej nepremávajú.

Linka 4 naďalej premáva po skrátenej trase:  BARCA – RYBA – STANIČNÉ NÁMESTIE.

Linka 6 premáva po skrátenej trase:  AMFITEÁTER – TERASA – NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV – STANIČNÉ NÁMESTIE.

Linka 9 premáva po zmenenej trase:  BOTANICKÁ ZÁHRADA – TERASA – ALEJOVÁ – NAD JAZEROM, VAŽECKÁ.

Linka R3 premáva ako linka R4.

Linky 3  5  R1  R2 a R4 až R8 premávajú bez zmeny trasy.

Trasa náhradnej autobusovej linky x7 :
v smere  H A V L Í Č K O V A      S T A N I Č N É   N Á M E S T I E

Havlíčkova(električková zastávka) – Krajský úrad (autobusová zastávka linky 18) – Botanická záhrada (autobusová zastávka linky 12 na Němcovej ulici) – Technická univerzita (električková zastávka) – Zimná (električková zastávka) – Radnica Starého mesta (električková zastávka na ulici Čsl. armády) – Radnica Starého mesta (autobusová zastávka linky 17 na Moyzesovej ulici) – Slovenský rozhlas (autobusová zastávka linky 12) – Alžbetina, Rektorát UPJŠ (autobusová zastávka linky 12) – Dom umenia (autobusová zastávka linky 10) – Námestie osloboditeľov (autobusová zastávka linky 16) – Senný trh (autobusová zastávka linky 16) – Staničné námestie (autobusová zastávka linky 24)

v smere  S T A N I Č N É   N Á M E S T I E      H A V L Í Č K O V A

Staničné námestie(autobusová zastávka linky 24)  – Jakabov palác (autobusová zastávka linky 16) – Senný trh (električková zastávka) – Námestie osloboditeľov (autobusová zastávka pred Hiltonom) – Dom umenia (autobusová zastávka linky 12 na Moyzesovej ulici) – Alžbetina, Rektorát UPJŠ (autobusová zastávka linky 12) – Slovenský rozhlas (autobusová zastávka linky 17) – Radnica Starého mesta (dočasná autobusová zastávka na Moyzesovej ulici) – Radnica Starého mesta (električková zastávka na ulici Čsl. armády) – Zimná (autobusová zastávka linky 19) – Technická univerzita (autobusová zastávka linky 12) – Botanická záhrada (autobusová zastávka linky 12 na Watsonovej ulici) – Havlíčkova (autobusová zastávka linky 14).

Trasa náhradnej autobusovej linky x9 :
v smere  H A V L Í Č K O V A     A M F I T E Á T E R

Havlíčkova(električková zastávka) – Krajský úrad (električková zastávka na Komenského ulici) – Poliklinika Sever (električková zastávka) – Nám. Maratónu mieru (dočasná zastávka na Strojárenskej ulici) – Radnica Starého mesta (električková zastávka na ulici Čsl. armády) – Amfiteáter (dočasná zastávka v strede parkoviska)

v smere: A M F I T E Á T E R      H A V L Í Č K O V A

Amfiteáter(dočasná zastávka v strede parkoviska) – Radnica Starého mesta (električková zastávka na ulici Čsl. armády) – Radnica Starého mesta (autobusová zastávka linky 36 na Bačíkovej ulici) – Nám. Maratónu mieru (autobusová zastávka linky 36 na Továrenskej ulici) – Mlynská bašta (autobusová zastávka linky 36) –  Poliklinika Sever (električková zastávka na Komenského ulici) – Krajský úrad (električková zastávka) – Havlíčkova (autobusová zastávka linky 14).

 

Z dôvodu uzávierky Hviezdoslavovej ulice sa upravujú trasy niektorých autobusových liniek takto:

 

Linka 13 nemá konečnú a východziu zastávku na zastávkeNámestie Maratónu mieru, ale na zastávkeMlynská bašta.

Linka 17 v smere na Luník VIII premáva po obchádzkovej trase:... – Železničná nemocnica – Mlynská bašta (autobusová zastávka linky 36) –  Poliklinika Sever (električková zastávka) – Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Strojárenskej ulici) – Radnica Starého mesta (električková zastávka smer Moyzesova ulica) – Radnica Starého mesta (autobusová zastávka linky 17 na Moyzesovej ulici) – Slovenský rozhlas – ...

Linka 19 v smere na KVP premáva po obchádzkovej trase:... – Železničná nemocnica Mlynská bašta (autobusová zastávka linky 36) –  Poliklinika Sever (električková zastávka) – Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Strojárenskej ulici) – Radnica Starého mesta (električková zastávka) – Zimná – …

Linka 22 v smere na Baňu Bankov premáva po obchádzkovej trase: ...– Tomášikova –  Poliklinika Sever (električková zastávka) – Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Strojárenskej ulici) – Radnica Starého mesta (električková zastávka) – Zimná – …

Linka 36 v smere na KVP premáva po obchádzkovej trase: ...– Tomášikova –  Poliklinika Sever (električková zastávka) – Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Strojárenskej ulici) – Radnica Starého mesta (električková zastávka smer Moyzesova ulica) – Radnica Starého mesta (autobusová zastávka linky 36 na Moyzesovej ulici) – Slovenský rozhlas – ...

Linka 57 premáva po zmenenej trase: Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Považská, Nová nemocnica – Botanická záhrada.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785