DPMK avizuje zmeny v doprave počas Medzinárodného maratónu mieru (MMM)

Obsah

KOŠICE: DPMK informuje cestujúcich o zmenách v doprave počas konania MMM, vypraví aj mimoriadny spoj do U.S.Steel-u s odchodom zo stanice.

 

V nedeľu počas konania Maratónu (cca 6:30 – 15:30) električková linka 2 nebude premávať. Električková linka R2 a autobusové linky 26, 28, 34, RA budú premávať bez zmeny.

Na dovoz do U.S. Steel na 14:00 bude vypravený mimoriadny autobusový spoj RA s odchodom zo zastávky Staničné námestie o 13:10.

Podrobné informácie o trase RA, ako aj trasy ostatných liniek nájdete v prílohe tlačovej správy.

Odporúčame cestujúcim, aby sa o trase a čase odchodu svojho spoja informovali na info linke DPMK - tel. 6 407 407 alebo mailom na info@dpmk.sk.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice