Upozornenie na meškanie spojov

Obsah

Z dôvodu zhustenej premávky na ulici Hlinkova (obojsmerne), a zjazd z Prešovskej cesty smer centrum, môže na linkách: 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20L, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 51, 52, 55, 56, 71, 72 dochádzať k meškaniu spojov do 15 minút. Predpoklad trvania obmedzení: do 09:00 hod. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.