Upozornenie na meškanie spojov

Obsah

Meškanie spojov: Prešovská smer centrum.
Dotknuté linky: 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56.

Meškanie spojov do 15 minút. Z dôvodu zhustenej premávky.

(08:35) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania