Upozornenie na meškanie spojov

Obsah

Meškanie spojov: 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56 Prešovská smer centrum do 15 minút.
DÔVOD: zhustená premávka
PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:40