Zmena cestovného poriadku autobusovej linky 24

Obsah

KOŠICE: Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že v pondelok, 15.apríla 2019 sa menil cestovný poriadok autobusovej linky 24, premávajúcej na trase Staničné námestie – Kokšov bakša – Spaľovňa.

Dôvodom zmien je zreálnenie dôb jazdy, aj požiadavky cestujúcej verejnosti. Zmenili sa polohy niektorých spojov a zaviedol sa prednostný víkendový spoj pre klientov zariadenia Oáza.

Upravený cestovný poriadok je zverejnený na webovej stránke DPMK a na autobusových zastávkach.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Antónia Dešková

Referát marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice