DPMK zakúpil 3 defibrilátory

Obsah

KOŠICE, 18.11.2022: Automatizovaný externý defibrilátor (AED) v prípade núdze pomáha zachrániť život, pribudol na troch miestach – na Bardejovskej, Rooseveltovej a Trolejbusovej ulici.

 

V nadväznosti na Európsky deň záchrany života a pilotný projekt Električka prvej pomoci DPMK osadil tri defibrilátory v objektoch Dopravného podniku. Tieto zdravotnícke prístroje tak v prípade potreby poslúžia nielen zamestnancom, ale aj širokej verejnosti. Prístroje sú nainštalované na stene pri vstupe na vrátnicu (v prípade Rooseveltovej na pobočke Predpredaja), sú k dispozícii 24 hodín denne a pripravené na okamžité použitie na záchranu života.

Automatizovaný externý defibrilátor (AED) je bezpečný a jednoduchý prístroj vyrobený pre laické použitie. Ovláda sa intuitívne a pri oživovaní vedie záchrancu krok za krokom hlasovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu. Jeho kľúčovou vlastnosťou je schopnosť bezchybne analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník a pokiaľ je to potrebné, odporučí  podanie elektrického výboja. Parametre pre výboj si AED sám pripraví a užívateľa iba vyzve k jeho prevedeniu stlačením  tlačidla. Princíp fungovania vylučuje riziko poškodenia osôb zachraňujúcich či zachraňovaných.

V dôsledku náhlej poruchy elektrickej činnosti srdca (fibrilácie komôr srdca) na základe akútneho infarktu myokardu či poruchy srdcového rytmu odhadom 95% ľudí zomrie skôr ako sa dostanú do nemocnice. Väčšina z nich by pritom mala výraznú šancu prežiť v prípade včasnej defibrilácie. Pri náhlom zastavení srdca je dôležitý čas poskytnutia prvej pomoci, šanca na prežitie sa každou minútou znižuje o 10 %. Bez okamžitej pomoci dochádza v priebehu 5 – 7 minút k nezvratnému poškodeniu mozgu z nedostatku kyslíka a následne k úmrtiu. V týchto prípadoch má včasný elektrický výboj (defibrilácia), vykonaný v čase 3 – 5 minút po vzniku náhlej srdcovej príhody, doslova život zachraňujúci účinok.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice