OZNAM

Obsah

Oznam o prevádzke pracovísk Predpredaja a Prepravnej kontroly
KOŠICE, 16.12.2022: Medzi sviatkami bude možné využiť služby Predpredaja a Prepravnej kontroly v dňoch 27.-29.12.2022.

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že v dňoch 23.12.2022 a 30.12.2022 budú všetky predajné miesta DPMK (Bardejovská 6 a Rooseveltova 3) zatvorené. V tieto dni bude zatvorené aj pracovisko Prepravnej kontroly na Rooseveltovej 3.

Pri uhrádzaní pokút prosíme o prednostné využitie bezhotovostnej online platby. Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že kvôli identifikácii platby je nevyhnutné uviesť variabilný symbol. Bližšie informácie ku platbám získajú cestujúci na telefónnych číslach 0905 427 238, 055 7205 919 a 055 7205 918 do 14:00 hod. alebo na emailovej adrese dpmk@dpmk.sk.