Rekonštrukcia podchodu na Kalinovskej

Obsah

KOŠICE, 10.08.2022: Z dôvodu rekonštrukcie podchodu na Triede arm. Generála L. Svobodu medzi ulicami Kalinovská a Adlerova bude od štvrtka 11.augusta 2022 od 05:00 hod. uzatvorená cestná komunikácia v smere do centra mesta (pravá strana, smer Hlinkova/Prešovská) od križovatky Trieda arm. generála L. Svobodu x Kalinovská po križovatku Trieda arm. generála L. Svobodu x Adlerova.

 

Zastávka Kalinovská bude dočasne presunutá pred križovatku Trieda arm. generála L. Svobodu x Kalinovská (pred semafor). Následne bude doprava vedená po ľavej strane a za križovatkou Trieda arm. generála L. Svobodu x Adlerova sa vráti do pôvodnej trasy (na pravú stranu).

V opačnom smere (od Prešovskej/Hlinkovej) ostáva doprava zachovaná v pôvodnej trase.

Predpokladaný termín ukončenia tejto etapy rekonštrukčných prác (a s tým súvisiace zrušenie uvedených dopravných obmedzení) je naplánovaný na koniec septembra.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 

Prílohy