VÝPADOK SPOJA 17

Obsah

17:09

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Luník VIII.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Luník VIII.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.