VÝPADOK SPOJA 18

Obsah

08:20

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 18 k výpadku spojov od zastávky:

Tesco, Džungľa smer Nová nemocnica: 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:22

Nová nemocnica smer Tesco, Džungľa: 08:27, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:40

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.