VÝPADOK SPOJA 56

Obsah

15:07

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 56 k výpadku spoja od zastávky SOŠ automobilová smer Nemocnica Šaca.

Predpoklad trvania obmedzení: 15:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky SOŠ automobilová smer Nemocnica Šaca.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.