Zmena času ovplyvní nočné linky

Obsah

KOŠICE, 26.10.2022: DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v noci zo soboty 29.10.2022 na nedeľu 30.10.2022 dôjde k prechodu na bežný stredoeurópsky, tzv. zimný čas. O 3. hodine sa čas posunie späť na 2. hodinu. Z tohto dôvodu bude na nočných linkách MHD vykonané spoje naviac.

 

Podľa letného času budú navyše vykonané spoje:

N1 – 02:58 z Madridskej, príchod na Staničné námestie 02:12 zimného času

N2 - 02:54 z Podhradovej, príchod na Staničné námestie 02:12 zimného času

N4 - 02:52 Ryba, príchod na Staničné námestie 02:12 zimného času

N5 - 02:57 Lingov, príchod na Staničné námestie 02:12 zimného času

N6 – 02:59 KVP, kláštor; príchod na Staničné námestie 02:12 zimného času

N7 – 02:58 z Važeckej, príchod na Staničné námestie 02:12 zimného času

Spoj linky N3 o 01.45 zo Staničného námestia (02:09 Nemocnica Šaca) sa vykoná len podľa letného času.

Ostatné odchody zostávajú zachované.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice