Info - Košická Nová Ves

Obsah

Informujeme cestujúcich, že z dôvodu rekonštrukčných prác v Košickej Novej Vsi bude dnes, t.j. 21.augusta v čase od 9:00 hod. do odvolania MHD opäť premávať s vylúčením zastávok Košická Nová Ves, cintorín a Mliečna. MHD bude premávať po Ulici sv. Ladislava.

 

DPMK,a.s.