Info - MHD v Košickej Novej Vsi

Obsah

Informujeme cestujúcu verejnosť, že z dôvodu ukončenia rekonštrukčných prác v Košickej Novej Vsi od dnes, t.j. 11.októbra 2023, MHD opäť premáva po svojej obvyklej trase.

 

DPMK,a.s.