Informácie týkajúce sa štrajku dňa 14.02.2023

Obsah

Uvádzame bližšie informácie v súvislosti so zajtrajším štrajkom. Ak nám budú známe ďalšie informácie, budeme ich dopĺňať priebežne.

Podľa nám dostupných informácií štrajk začne v utorok hneď od začiatku dennej prevádzky MHD, teda od cca 04:30.

Nie sme organizátorom štrajku a preto nevieme predpovedať, ako sa vyvinie situácia, t.j. koľkí vodiči MHD sa do štrajku zapoja a teda čo bude vykonávané a čo nie.

Ako sme však uviedli včera, s určitosťou budú vykonané spoje:
1. na autobusových linkách RA

2. na vyhradených školských spojoch pre telesne a mentálne postihnuté deti

3. spoje na mimoriadnej okružnej linke "H", ktorá budú premávať v 15 min. intervale na trase Staničné námestie - Železničná nemocnica - Nová nemocnica - Stará nemocnica - Staničné námestie, s odchodmi zo Staničného námestia každú hodinu o XX:00, XX:15, XX:30 a XX:45. 
UPOZORNENIE: Linka H bude premávať po trase Staničné námestie - Železničná nemocnica (zastávka linky 19 smer NMM), Nová nemocnica (zastávka linky 12, 17, 36 smer Cassovar) - Stará nemocnica (zastávka linky 12, 15, 16 smer Dom umenia) - Staničné námestie ,t.j. na iných zastávkach linka nebude zastavovať.

 

V mene spoločnosti DPMK sa cestujúcim ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie a vykonávame všetky kroky na ukončenie štrajku. 

Ďakuje trpezlivosť voči kolegom, ktorí sa snažia Vám čo najskôr zareagovať na Vaše otázky. 

DPMK, a.s.