Oznam o prevádzke pracovísk Predpredaja a Prepravnej kontroly

Obsah

KOŠICE, 14.12.2023: Medzi sviatkami bude možné osobne využiť služby Predpredaja a Prepravnej kontroly v dňoch 27.-29.12.2023.

 

Informujeme cestujúcu verejnosť, že v piatok dňa 22.12.2023 budú všetky predajné miesta DPMK (Bardejovská 6 a Rooseveltova 3) zatvorené. V tento deň bude zatvorené aj pracovisko Prepravnej kontroly na Rooseveltovej 3.

Pri uhrádzaní pokút prosíme o prednostné využitie bezhotovostnej online platby. Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že pre presnú identifikáciu platby je nutné uviesť variabilný symbol. Bližšie informácie ku platbám získajú cestujúci na telefónnych číslach 0905 427 238, 055 7205 919 a 055 7205 918 do 14:00 hod.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice