Premávka MHD počas podujatia Košice Peace Half Marathon 2023

Obsah

KOŠICE, 11.05.2023: Polmaratón sa uskutoční v nedeľu 14.mája 2023, podujatie ovplyvní trasy liniek č. 1, 2, 4, 6, 7, 9,  12, 17, 19, 22 a 36 v čase cca od 08:00 do cca 12:00 hod., kedy dôjde k vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a Zimná.

 

Električkové linky č. 2, 4, 6 a 7 a 9 premávajú po upravených trasách, linka č. 1 nepremáva. V úseku Havlíčkova – Námestie Maratónu mieru a späť premáva náhradná električková linka X. Linka premáva len po východnej koľaji (t.j. smer Havlíčkova) a aj v smere na Nám. Maratónu mieru je nástup cestujúcich umožnený len zo zastávkových stanovíšť bežne slúžiacich pre smer Havlíčkova. Východzia zastávka „Nám. Maratónu mieru“ je na začiatku Komenského ulice, oproti SPŠ strojníckej.

Autobusové zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Radnica Starého mesta; Hlavná pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieruZimná; Technická univerzita; Botanická záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované. 

Zastávky obsluhované len linkou „X“: Havlíčkova, Okresný úrad, Poliklinika Sever, Bocatiova, Nám. Maratónu mieru

Autobusové linky č. 12, 17, 19, 22 a 36 budú premávať po obchádzkových trasách.

Ostatné linky MHD premávajú po svojich štandardných trasách.

 

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA

Linka č. 1 počas akcie nebude premávať.

Linka č. 2 premáva na trase Staničné námestieNámestie osloboditeľov Kuzmányho – Amfiteáter a späť.

Linka č. 4 premáva na trase Amfiteáter – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Barca, Socha Jána Pavla II.

Linky č. 6 a sú skrátené po zastávku Amfiteáter.

Linka č. 7 po zastávke Radnica Starého mesta (smer Botanická záhrada) premáva po zastávku Amfiteáter.

V úseku Havlíčkova - Komenského - Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka pri SPŠ Strojnícka, pred odbočením na Strojárenskú) a späť premáva náhradná električková linka XLinka premáva výlučne po východnej strane (koľaji), t.j. po pravej strane v smere na Havlíčkovu. Aj v smere na Nám. Maratónu mieru je preto nástup cestujúcich umožnený len zo zastávkových stanovíšť bežne slúžiacich pre smer Havlíčkova.

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Linka č. 12

  • smer Barca, Podnikateľská / Šebastovce

Trasa: Podhradová Obch. akadémia → N. nemocnica → Kuzmányho → Podnikateľská → Šebastovce

Vynechané zastávky: Technická univerzita, Slovenský rozhlas, Alžbetina

Premiestnené zastávky: Botanická záhrada (na Watsonovu ul.), Hlavná pošta (na Kuzmányho ul.)

  • smer Podhradová

Trasa: Šebastovce → Podnikateľská → Kuzmányho → N. nemocnica → Obch. akadémia → Podhradová

Vynechané zastávky: Alžbetina, Technická univerzita

Premiestnené zastávky: Dom umenia (na Štúrovu ul.), Botanická záhrada (na Watsonovu ul. pred križovatku)

 

Linka č. 17

  • smer Luník VIII

Trasa: Lingov → Nám. Mar. mieru → Okresný úrad → Amfiteáter → Kuzmányho → Hl. pošta → Luník VIII

Vynechaná zastávka: Múzeum obetí komunizmu

Premiestnená zastávka: Radnica Starého mesta (na Ul. čsl. armády na električkové stanovište od amfiteátra)

  • smer Lingov

Trasa: Luník VIII → Nová nemocnica → Okresný úrad → Mlynská bašta → Železničná nemocnica → Lingov

Vynechané zastávky: Považská, Cassovar, Hlavná pošta, MOK, Radnica St. mesta, Nám. Maratónu mieru

Premiestnená zastávka: Nová nemocnica (na Triedu SNP na bežnú zastávku linky č. 12)

 

Linka č. 19

  • smer KVP, kláštor

Trasa: Napájadlá → Staničné nám. → Nám. Mar. mieru → Okresný úrad → Botan. záhrada → KVP, kláštor

Vynechané zastávky: Zimná, Technická univerzita

  • smer Napájadlá

Trasa: KVP, kláštor → Bot. záhrada → Okresný úrad → Mlynská bašta → Železn. nemocnica → Napájadlá

Vynechané zastávky: Technická univerzita, Zimná, Radnica Starého mesta, Nám. Maratónu mieru

Premiestnená zastávka: Botanická záhrada (na Watsonovu ul. pred križovatku s Ul. B. Němcovej)

 

Linka č. 22

  • smer Baňa Bankov

Trasa: Džungľa → Mier → Nám. Maratónu mieru → Okresný úrad → Amfiteáter → Baňa Bankov

Vynechané zastávky: Zimná, Technická univerzita

  • smer Džungľa

Trasa: Baňa Bankov → Amfiteáter → Bot. záhrada → Okresný úrad → Mlynská bašta → Mier → Džungľa

Vynechané zastávky: Technická univerzita, Zimná, Radnica Starého mesta, Nám. Maratónu mieru

 

Linka č. 36

  • smer KVP, Moskovská

Trasa: Madridská → Nám. Mar. mieru → Okr. úrad → Amfiteáter → Kuzmányho → Hl. pošta → Moskovská

Vynechaná zastávka: Múzeum obetí komunizmu

Premiestnená zastávka: Radnica Starého mesta (na Ul. čsl. armády na električkové stanovište od amfiteátra)

  • smer Madridská

Trasa: Moskovská → Nová nemocnica → Amfiteáter → Okresný úrad → Mlynská bašta → Madridská

Vynechané zastávky: Považská, Cassovar, Hlavná pošta, MOK, Radnica St. mesta, Nám. Maratónu mieru

Premiestnená zastávka: Nová nemocnica (na Triedu SNP na bežnú zastávku linky č. 12)

 

Výnimky z uvedených obchádzkových trás (len 2 spoje)

Linka č. 17

8.56 Luník VIII → bežná trasa a zastávky → Cassovar (9.10) → Hlavná pošta (dočasné stanovište na Kuzmányho ul. v križovatke s Kostlivého ul., 9.11) → zmenená trasa, bez zastavovania → Železničná nemocnica (9.16) → bežná trasa a zastávky → Lingov 9.34

Vynechané zastávky: Múzeum obetí komunizmu, Radnica Starého mesta, Námestie Maratónu mieru

Linka č. 36

9.01 Moskovská → bežná trasa a zastávky → Cassovar (9.11) → Hlavná pošta (dočasné stanovište na Kuzmányho ul. v križovatke s Kostlivého ul., 9.12) → zmenená trasa, bez zastavovania → Mlynská bašta (9.16) → bežná trasa a zastávky → Madridská 9.32

Vynechané zastávky: Múzeum obetí komunizmu, Radnica Starého mesta, Námestie Maratónu mieru

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice