UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 52

Obsah

09:58

? (10:09) AKTUALIZÁCIA: záchranka na mieste, linka pokračuje s meškaním do 10 minút.

Z dôvodu privolania RZP dochádza na linke 52 k meškaniu spoja do 15 minút od zastávky SOŠ automobilová smer Krásna.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.