VÝPADOK SPOJA 12

Obsah

06:09

? (06:25) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Dom umenia s meškaním do 5 minút.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 12 k výpadku spoja od zastávky Mier smer Šebastovce.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Mier smer Šebastovce.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.