VÝPADOK SPOJA 17

Obsah

06:29

? (06:37) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Pod Furčou smer Luník VIII.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Luník VIII.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:44 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Luník VIII.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.