VÝPADOK SPOJA 18

Obsah

06:56

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Nová nemocnica.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:02 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Nová nemocnica.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.