VÝPADOK SPOJA 2

Obsah

14:28

Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Poliklinika Sever smer Bocatiova.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:43 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Poliklinika Sever smer Bocatiova.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.