VÝPADOK SPOJA 27

Obsah

06:53

? (07:02) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Tesco, Džungľa smer Madridská.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:06 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.