VÝPADOK SPOJA 3

Obsah

09:00

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spojov od zastávky:

Važecká smer Staničné námestie: 09:39, 12:24

Staničné námestie smer Važecká: 10:03

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.