VÝPADOK SPOJA 32

Obsah

16:17

? (16:23) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Lingov

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 32 k výpadku spoja od zastávky Košická Nová Ves smer Maša.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Košická Nová Ves smer Maša.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme