VÝPADOK SPOJA 36

Obsah

13:47

📍 (13:58) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Moskovská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Moskovská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.