VÝPADOK SPOJA 52

Obsah

05:37

? (5:58) AKTUALIZÁCIA: porucha odstránená, vozidlo pokračuje v jazde s meškaním do 20 minút.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k výpadku spoja od zastávky Bukovecká smer Nemocnica Šaca.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 05:57 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Bukovecká smer Nemocnica Šaca.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.