VÝPADOK SPOJA 52

Obsah

11:44

Z dôvodu dopravnej nehody dochádza na linke 52 k výpadku spoja od zastávky Bukovecká smer Krásna.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:14 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Bukovecká smer Krásna.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.