VÝPADOK SPOJA 52

Obsah

05:02

? (05:19) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Bosákova.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k výpadku spoja od zastávky Krásna smer Nemocnica Šaca.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 05:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Krásna smer Nemocnica Šaca.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.