VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

14:32

? (14:40) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nová nemocnica

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Moskovská smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.