VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

07:57

? (08:05) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Tesco, Džungľa smer Moskovská.

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:21 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.