VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

13:47

? (14:05) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Moskovská smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:02 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.