VÝPADOK SPOJA 71

Obsah

08:20

? (08:28) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer KVP, kláštor.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer KVP, kláštor.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:40 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer KVP, kláštor.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.