VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

06:15

📍 (06:23) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Grunt.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Grunt..

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.